آموزش دوره هاي خصوصي هتلداري و گردشگري
منابع جديد کارشناسي ارشد گردشگري
جزوات و کتابهاي هتلداري و گردشگري

 
تاريخ : یکشنبه 30 آذر1393
ارسال توسط حسین رحمتیان
ارسال توسط حسین رحمتیان
ارسال توسط حسین رحمتیان

جایگاه شغلی : اشتغال درکلیه شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی؛ رستورانها و تالارها به عنوان میزبان ؛ سرمیزبان و پس از کسب تبحر و تسلط کاری و طی دوره های تکمیلی سمت مدیر تشریفات در هتلها ؛ رستورانها ؛ سازمانها ؛ ارگانها و نهادهای دولتی وخصوصی .

هدف دوره :  آشنایی فراگیران با هر یک از بخشهای مختلف رده های مشاغل پذیرایی از میزبانی اداری( آبدارچی ) تا میزبانی رستورانها و دیگر واحدهای پذیرایی ؛ آشنایی با روشهای مختلف پذیرایی و وظایف مدیران تشریفات ؛ ایجاد همخوانی و تشریح و تفهیم وظایف اختصاصی میزبانان با توجه به سیستم کاری محل خدمت ؛ انتظارات و الزامات مورد در خواست سازمان مطبوع ؛ برنامه ریزی پرسنلی .

محتوای دوره :

 1- اصول روشهای پذیرایی

 2- الگوهای رفتاری و آداب معاشرت

 3- اصول عمومی برگزاری ضیافتها و مدیريت زمان

۴ آشنایی عمومی با منو و غذاهای گوناگون و نوشیدنیها

 ۵- شناخت وسایل وتجهیزات ؛ روش کار با آنها و کاربرد اختصاصی هریک

۶-بهداشت عمومی

۷- میزآرایی

کارگاه آموزشی  یا کارورزی : ندارد

الزامات یا پیش نیازها : علاقه مندی به مشاغل خدماتی و پذیرایی ؛ خوشرویی و اعتماد به نفس ؛ دارا بودن خلاقیت و ابتکار عمل ؛ برخورداری از سلامت جسمی و روحی ؛ روحیه خستگی ناپذیر ؛ دارا بودن تناسب اندام و مشخصات فیزیکی قابل قبول ؛ دارا بودن میزان تحصیلات مناسب جهت تصدی هر یک از سمتهای مرتبط


 تلفن های تماس مرکز آموزش هتلداری - گردشگری و تشریفات نوشیجان

موسسه تهران:    تلفکس: 89789398 (021)  همراه: 196  0935 0912   

موسسه اصفهان: تلفکس: 35816186(031)  همراه: 3715 311 0913

ایمیل مرکز:  Info@NooshijanCO.ir


برچسب‌ها: آموزش سرایداران, آموزش پیشخدمت, آموزش پرسنل خدماتی

ارسال توسط حسین رحمتیان
هدف دوره:

توانایی برقراری ارتباط با ابزارهای مختلف کلامی و غیرکلامی

آشنایی با اصول کلی تشریفات

توانایی بکارگیری اصول تشریفات اعم از استقبال، پذیرایی و …

توانایی پذیرایی مناسب در مراسم و میهمانی های خاص

آشنایی با آداب غذا خوردن

توانایی چینش میز پذیرایی

محتوای دوره:

1- ارتباطات

انواع ارتباط

اهمیت خدمات رسانی در سازمانها

ارکانهای مهم در موفقیتهای مهمانداری و تغییر جهت

2- اصول کلی تشریفات

سابقه تشریفات در ایران

روشهای استفاده از مدیریت ویل دان در مهمانداری

3- قوانین مهم برای مجالس تشریفاتی

4- مراحل تشریفات

پذیرایی VIP

نحوه درست کردن قهوه ها

نحوه درست کردن چایهای مختلف

نحوه درست کردن نوشیدنیهای مختلف

5- پذیرایی در تشریفات بصورت خاص

انواع پذیرایی

انواع میهمانی

آداب غذا خوردن

ظروف میز

6- وظایف واحد تشریفات و پرسنل آنارسال توسط حسین رحمتیان
 
تاريخ : شنبه 8 آذر1393
 جایگاه شغلی : اشتغال در هتل ؛ رستورانها و تالارها به عنوان سرپرست آشپزخانه  و پس از کسب تبحر و تسلط کاری و طی دوره های تکمیلی مدیر آشپزخانه ها در هتل یا تالارها و رستوران های تاپ یا آشپزخانه های موسسات ؛سازمان ها ؛ ارگان ها ؛ شرکت های خصوصی و دولتی؛ مراکز آموزش عالی ؛ و بیمارستان ها ؛ اشتغال به امور پیمان کاری طبخ و توزیع غذا ؛ شرکت در مناقصه های مربوطه.

هدف دوره :  آشنایی فراگیران با هر یک از بخشهای مختلف رده های مشاغل مربوط به غذا و نوشابه بویژه آشپزخانه ها ؛ انبارداری ؛ محاسبه نرخ تمام شده و اعلام قیمت خدمات غذا و نوشابه.

محتوای دوره :

 1- تاریخچه هتل؛ سازمان هتل های بین المللی .

 2- مهارت های فردی و ارتباطی ؛ آداب معاشرت و الگوهای رفتاری.

3- آشنایی با صنعت گردشگری.

 4- اصول مدیریت آشپزخانه( کترینگ)

 5- شناخت ویژگی های انواع مواد غذایی و نوشیدنی ها.

 6- عملیات تهیه و تولید غذا.

7- استاندارد لوازم؛تاسیسات؛تجهیزات و طراحی فضای داخلی آشپزخانه ( کترینگ )

8- نگهداری و بهداشت مواد غذایی( انبار ها؛ سردخانه و ...)
9- ایمنی؛ بهداشت و پیشگیری از حوادث.
10- کنترل هزینه ها
11- بازدید از آشپزخانه

کارگاه آموزشی  یا کارورزی : دارد

الزامات یا پیش نیازها : دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه ؛ علاقه مندی به مشاغل خدماتی و پذیرایی در هر بخش و هر رده ای ؛ خوشرویی و اعتماد به نفس ؛ دارا بودن خلاقیت و ابتکار عمل ؛ برخورداری از سلامت جسمی و روحی ؛ روحیه خستگی ناپذیر ؛ دارا بودن تناسب اندام و مشخصات فیزیکی قابل قبول ؛ دارا بودن میزان تحصیلات مناسب جهت تصدی هر یک از سمتهای مرتبط .

توصیه ها : تساط کامل به آشپزی و شناخت کامل غذا ها و نوشیدنی ها ؛ پیش غذا ها و ... توصیه می شود .

نوع گواهی نامه صادره :  گواهی نامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری


 تلفن های تماس مرکز آموزش هتلداری - گردشگری و تشریفات نوشیجان

موسسه تهران:    تلفکس: 89789398 (021)  همراه: 196  0935 0912   

موسسه اصفهان: تلفکس: 35816186(031)  همراه: 3715 311 0913

ایمیل مرکز:  Info@NooshijanCO.irارسال توسط حسین رحمتیان

جایگاه شغلی : اشتغال در هتل ؛ رستورانها و تالارها به عنوان مدیر بخش کاست کنترل ؛ کمک حسابدار و پس از کسب تبحر و تسلط کاری و طی دوره های تکمیلی سمت مدیر تشریفات یا کاست کنترل در هتلها ؛ رستورانها ؛ سازمانها ؛ ارگانها و نهادهای دولتی وخصوصی .

هدف دوره :  آشنایی فراگیران با هر یک از بخشهای مختلف رده های مشاغل پذیرایی و میزبانی ؛ انبارداری ؛ محاسبه نرخ تمام شده و اعلام قیمت خدمات رستورانها و دیگر واحدهای پذیرایی.

محتوای دوره :

 1- محاسبه هزینه ها ؛ فروش و سود در بخش غذا و نوشابه.

 2- طراحی منو و آنالیز غذا.

3- کنترل خرید ؛ تحویل ؛ انبارداری و مصرف غذا و نوشابه.

 4- کنترل تهیه مواد غذایی (پرس ؛ کیفیت ؛ کمیت )

 5- کنترل فروش غذا و نوشابه.

 6- سرقت؛ مفقودی؛تخریب وسایل و مواد غذایی.

7- کنترل هزینه های اداری و پرسنلی.

8-تدوین شیوه های نظارت و بازرسی در هتل.

کارگاه آموزشی  یا کارورزی : ندارد

الزامات یا پیش نیازها : دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه ؛ علاقه مندی به مشاغل خدماتی و پذیرایی ؛ خوشرویی و اعتماد به نفس ؛ دارا بودن خلاقیت و ابتکار عمل ؛ برخورداری از سلامت جسمی و روحی ؛ روحیه خستگی ناپذیر ؛ دارا بودن تناسب اندام و مشخصات فیزیکی قابل قبول ؛ دارا بودن میزان تحصیلات مناسب جهت تصدی هر یک از سمتهای مرتبط .

توصیه ها : تسلط نسبی به کلیات حسابداری و نرم افزارهای حسابداری .

نوع گواهی نامه صادره :  گواهی نامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری


 تلفن های تماس مرکز آموزش هتلداری - گردشگری و تشریفات نوشیجان

موسسه تهران:    تلفکس: 89789398 (021)  همراه: 196  0935 0912   

موسسه اصفهان: تلفکس: 35816186(031)  همراه: 3715 311 0913

ایمیل مرکز:  Info@NooshijanCO.irارسال توسط حسین رحمتیان

جایگاه شغلی : اشتغال در هتل ؛ رستورانها و تالارها به عنوان میزبان ؛ سرمیزبان و پس از کسب تبحر و تسلط کاری و طی دوره های تکمیلی سمت مدیر تشریفات در هتلها ؛ رستورانها ؛ سازمانها ؛ ارگانها و نهادهای دولتی وخصوصی .

هدف دوره :  آشنایی فراگیران با هر یک از بخشهای مختلف رده های مشاغل پذیرایی و میزبانی رستورانها و دیگر واحدهای پذیرایی ؛ آشنایی با روشهای مختلف پذیرایی و وظایف مدیران تشریفات ؛ ایجاد همخوانی و تشریح و تفهیم وظایف اختصاصی میزبانان با توجه به سیستم کاری محل خدمت ؛ انتظارات و الزامات مورد در خواست سازمان مطبوع ؛ برنامه ریزی پرسنلی .

محتوای دوره :

 1- تاریخچه رستوران و پذیرایی و وظایف میزبان.

 2- بخش غذا و نوشابه در هتل.

3-مهارت های فردی و ارتباطی.

 4- روشهای سرویس دهی.

 5- آشنایی عمومی با منو و رسپی غذاهای گوناگون و نوشیدنیها.

 6- وسایل و لوازم پذیرایی و مصرف غذا

7- چیدمان میز

8- ایمنی ؛ بهداشت و پیشگیری از حوادث

9- مهارت های میهمانداری.
10- آشنایی با محیط رستوران.

کارگاه آموزشی  یا کارورزی : دارد

الزامات یا پیش نیازها : دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ؛ علاقه مندی به مشاغل خدماتی و پذیرایی ؛ خوشرویی و اعتماد به نفس ؛ دارا بودن خلاقیت و ابتکار عمل ؛ برخورداری از سلامت جسمی و روحی ؛ روحیه خستگی ناپذیر ؛ دارا بودن تناسب اندام و مشخصات فیزیکی قابل قبول ؛ دارا بودن میزان تحصیلات مناسب جهت تصدی هر یک از سمتهای مرتبط .

نوع گواهی نامه صادره :  گواهی نامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری


تلفن های تماس مرکز آموزش هتلداری - گردشگری و تشریفات نوشیجان

موسسه تهران:    تلفکس: 89789398 (021)  همراه: 196  0935 0912   

موسسه اصفهان: تلفکس: 35816186(031)  همراه: 3715 311 0913

ایمیل مرکز:  Info@NooshijanCO.irارسال توسط حسین رحمتیان
ارسال توسط حسین رحمتیان
 
تاريخ : شنبه 8 آذر1393

جایگاه شغلی: مدیران هتل ها ؛ مدیران داخلی هتل ؛ مدیران تشریفات و غذا و نوشابه در هتل ها ؛ دانشجویان گردشگری و هتلداری ؛ مدیران روابط عمومی؛ خدمات و تشریفات اداری در سازمان ها و شرکت ها ؛ مدیران داخلی رستوران ؛ مدیران تالارهای پذیرایی ومدیران  موسسات برگزاری ضیافتهای خصوصی ومجالس ؛ پیمانکاران مرتبط ؛ مدیران اجرایی و سوپروایزرها ؛و تمامی دیگر علاقه مندان.

هدف دوره : آشنایی دست اندرکاران وعلاقه مندان به راه اندازی ومدیریت رستوران ؛ تالارهای پذیرایی ؛ موسسات  برگزاری ضیافتهای خصوصی و مجالس و پیمانکاران ؛  بر گزاری ضیافتهای خصوصی ومجالس و پیمانکاران با اصول بنیادین خدمات پذیرایی ؛ چگونگی قراردادهای پیمانی ؛  قوانین ومقررات جاری مواد غذایی ؛ مسائل مربوط به کیفیت خدمات و کیفیت موادغذایی در تمامی مراحل ؛ کسب اطلاعات درمورد پخت وآشپزی به منظور ایجاد کنترلهای لازم آشنایی نسبی با مدیریت آشپزخانه برنامه ریزی های شغلی تهیه منو و مسائل مربوط به اموراجرایی برگذاری ها الزامات وتوانمندی ها. 

محتوای دوره :
1- آشنایی با مفهوم تشریفات و مراسم خاص Special events 
2- انواع مراسم خاص
3- بازاریابی و رقابت در برگزاری مراسم
4- هماهنگ کردن مراحل مختلف مراسم
 5- تهیه برنامه کاری در برگزاری مراسم
6- طراحی مکان برگزاری مراسم

7- امکانات مورد نیاز برگزاری مراسم
8
- مدیریت جمع آوری و دفع مواد زائد در مراسم.
9- سیستم های ارتباطی در مراسم.
10- طراحی دکور و صحنه در مراسم.
11- نحوه چیدمان صندلی در مراسم.
12-ارائه خدمات به افراد با نیازمندی های خاص( معلولین)
13-پارکینگ اتومبیل ها در مراسم.
14-محل و چگونگی ورود و خروج میهمانان در مراسم
15-طراحی مکان ارائه اطلاعات به میهمانان.
16-صدور کارت شناسایی برای شرکت کنندگان و مجریان.
17-پذیرش و ثبت نام میهمانان.
18-سیستم حمل و نقل وسایل؛تجهیزات و میهمانان
19-تهیه و اهدای جوایز.
20-سبزی آرایی ومیوه آرایی.
21-ایمنی؛امنیت و شرایط اضطراری.
22-پذیرایی غذا و نوشابه در مراسم.
23-اختتامیه و جمع آوری محل برگزاری مراسم.
24-استقبال و بدرقهمیهمانان مهم.

کارگاه آموزشی  یا کارورزی : دارد  

الزامات یا پیش نیازها: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه و سابقه کار مرتبط . 

توصیه ها : داشتن روحیه میهمان نوازی و خوشرویی ؛ علاقه به مشاغل خدماتی و صبر و تحمل چرا که مهمان مسئولیتی در قبال خستگی ناشی از کار شما ندارد .

نوع گواهی نامه صادره :  گواهی نامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری


 تلفن های تماس مرکز آموزش هتلداری - گردشگری و تشریفات نوشیجان

موسسه تهران:    تلفکس: 89789398 (021)  همراه: 196  0935 0912   

موسسه اصفهان: تلفکس: 35816186(031)  همراه: 3715 311 0913

ایمیل مرکز:  Info@NooshijanCO.irارسال توسط حسین رحمتیان

اسلایدر